Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 21 of 21 (0.002 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Löcknöaffären"
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A.Svanberg och vill påskynda avresan till Löcknö och nödiga undersökningar inför det planerade köpet av Löcknö ångsåg med tillhörande skogar. Eftersom man inte har tid på sig längre än fram till i februari år 1874 så är det bråttom.
Keywords: kalix id 26; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknöaffären; hummel; ångsåg; skog
Downloads: 10
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Råd och tips till P.A. Svanberg inför köpet av Löcknö ångsåg med närliggande skogar kring Ångermanälven. Hela affären är David Hummels privata och hemlighålls alltså för Bergman Hummel & Co. Undertecknat David Hummel.
Keywords: kalix id 10-13; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filpsborgsarkivet; filipsborg; hummel; löcknöaffären; företag; köp
Downloads: 49
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lägesrapport av P.A. Svanberg adresserat till Hummel.
Keywords: kalix id 48; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; grosshandlare; hummel
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Lista över egendomarnas storlek och omfattning i området inför den stora Löcknöaffären.Det framgår tyvärr inte vilket årtal det gäller, men bör vara omkring 1874 då Löcknöaffären skulle genomföras.
Keywords: kalix id 103; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg
Downloads: 119
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Kort information till David Hummel från P.A. Svanberg som närmast i tiden nu avser att stanna i Sundsvall ett par dagar. Troligen finns det blad / sidor i dokumentet som saknas.
Keywords: kalix id 49; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; hummel; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg ger en lägesrapport till David Hummel och meddelar samtidigt att den på sågen befintliga herr Wessel visserligen är duglig men är för lite aktiv.
Keywords: kalix id 50; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; svanberg; wessel
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till P.A. Svanberg och Engberg i Sundsvall där han utifrån tidigare rapporter bedömer att av dom uppskattade 1.197.000 träden som finns på skogsarealen i området bör man kunna man få ut det dubbla antalet stockar.
Keywords: kalix id 54; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; david; hummel; svanberg; engberg
Downloads: 8
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ställer frågan till P.A.Svanberg och Engberg om dom funnit förhållandena sådana att dom skulle kunna tänka sig vara med i denna affär.
Keywords: kalix id 55; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; engberg; hummel
Downloads: 7
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Från David Hummel som här erbjuder P.A. Svanberg och en Engberg att bli chef och andelsägare i Löcknö ångsåg. Han erbjuder ett förskott på 100.000 kr mm.
Keywords: kalix id 53; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; david; hummel; engberg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 10
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Löcknöaffären i ångermanland handlar om köp av ångsåg med tillhörande skogar i samma område. Telegrammet är skickat från David Hummel till P.A.Svanberg, inför P.A.Svanbergs avresa till Löcknö för att genomföra skogsaffären. Detta är en av David Hummels hemliga privata affärer utanför bolaget Bergman Hummel & Co.
Keywords: kalix id 9; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kalix avd f löcknöaffären; hummel; sällström; ångermanland
Downloads: 11
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Råd och tips inför köpet av Löcknö ångsåg med närlilggande skogar kring Ångermanälven. Hela affären är David Hummels privata och hemlighålls alltså för Bergman Hummel & Co.
Keywords: kalix id 10-13; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; hummel; ångermanälven
Downloads: 184
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ger sina instruktioner til P A Svanberg som rest till Löcknö för att skaffa nödvändiga kunskaper inför köpet av Löcknö ångsåg med tillhörande skogstillgångar.
Keywords: kalix id 24-25; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 57
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg är anlitad att göra utredningen inför köpet av Löcknö ångsåg. Här skriver han till David Hummel och redogör för sin syn på olika avsnitt som berör, sågverket, skogarna, arbetarbostäder, båtar m.m.
Keywords: kalix id 38-44; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 33
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel ger sina instruktioner och synpunkter på den förestående affären till P A Svanberg.
Keywords: kalix id 16-23; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; svanberg
Downloads: 58
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel lämnar synpunkter på underlaget tll P.A. Svanberg och föreliggande undersökning av skogarna i anslutning till affären om löcknö ångsåg.
Keywords: kalix id 27-37; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; löcknö; ångsåg
Downloads: 56
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg redovisar hur mycket skog som beräknas inom olika områden kring Löcknö.
Keywords: kalix id 98-99; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; skog
Downloads: 48
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
David Hummel skriver till Bergbom Svanberg I Kalix för att resonera om Löcknöaffären som han är hårt engagerad i. Hela affären vill han hemlighålla för Bergman Hummel & Co, då den är hans egen privata affär.
Keywords: kalix id 14-15; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hummel; bergbom; svanberg
Downloads: 71
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Troligen skrivet av P.A. Svanberg, där han beskriver för David Hummel hur han gått tillväga när han beräknat skoginnehållet inför köpet av Löcknö ångsåg med närliggande skogsområden.
Keywords: kalix id 45-47; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; löcknö; ångsåg
Downloads: 59
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Keywords: kalix id 56; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; bergbom; svanberg; stockholm; engberg; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg skriver till sin kompanjon ( i Bergbom Svanberg & Co) Carl Bergbom och informerar att han är osäker på om han måste åka till Stockhom. Han nås på adressen Engberg i Sundsvall.
Keywords: kalix id 57; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; svanberg; bergbom; svanberg; engberg; sundsvall
Downloads: 9
[texts]Löcknöaffären - Filipsborgsarkivet
Brev från (konsul Gran?)vid Löcknö ångsåg, till P.A. Svanberg i Kalix. Man väntar tydligen på ett svar från David Hummel om han tänker köpa bolaget. OBS. Texten är väldigt svårläst.
Keywords: kalix id 51-52; kalix avd f löcknöaffären; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; löcknö; ångsåg; konsul; gran; hummel; svanberg
Downloads: 49
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)